نقشه برداری

۱۴۰۱-۰۸-۰۵
نظام مهندسی نقشه برداری پایه دو به یک جزوه دوره تطبيق زمين با اسناد مالكيت و پياده كردن زمين و عناصر ساختماني ارتقا پایه دکتر جمور

نظام مهندسی نقشه برداری پایه دو به یک

نظام مهندسی نقشه برداری پایه دو به یک جزوه دوره تطبيق زمين با اسناد مالكيت و پياده كردن زمين و عناصر ساختماني ارتقا پایه دکتر جمور
۱۴۰۱-۰۵-۰۳
نقشه برداری اماکن مذهبی

نقشه برداری اماکن مذهبی

نقشه برداری اماکن مذهبی خدمات نقشه برداری توسط مهندس دارای مهر و امضای نظام مهندسی کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبتی و قوه قضائیه
۱۴۰۱-۰۴-۲۹
نقشه برداری تجاری اداری

نقشه برداری تجاری اداری

نقشه برداری تجاری اداری پاساژ ، مغازه ، مجتمع و ادارات از جمله خدمات نقشه برداری شرکت مهندسین نقش و سازه آذاک می باشد. کارفرمایان عزیز […]
۱۴۰۱-۰۴-۲۵
نقشه برداری آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

نقشه برداری پروژه های درمانی

نقشه بررداری پروژه های درمانی دوربین جی پی اس GPS پهباد نرم افزار حجم عملیات راستایی سنجی صنعتی ثبتی پیاده سازی برداشت دپوگرافی توتال استیشن
۱۴۰۱-۰۴-۰۷
آموزش نقشه برداری

اموزش نقشه برداری کارخانه پارس فولاد سبزه وار

اموزش نقشه برداری به کارکنان بخش فنی کارخانه پارس فولاد سبزه وار نقشه برداری آموزش دوربین جی پی اس GPS پهباد نرم افزار حجم عملیات راستایی سنجی صنعتی ثبتی پیاده سازی برداشت دپوگرافی توتال استیشن
۱۴۰۱-۰۴-۰۷
نقشه برداری دانشگاه شهید باقری

دانشگاه شهید باقری

نقشه برداری آموزش دوربین جی پی اس GPS پهباد نرم افزار حجم عملیات راستایی سنجی صنعتی ثبتی پیاده سازی برداشت دپوگرافی توتال استیشن
۱۴۰۱-۰۴-۰۷
نقشه برداری برنامه چرخ شبکه 4 سیما

نقشه برداری در برنامه چرخ شبکه ۴

قشه برداری در برنامه چرخ شبکه 4 آموزش دوربین جی پی اس GPS پهباد نرم افزار حجم عملیات راستایی سنجی صنعتی ثبتی پیاده سازی برداشت دپوگرافی
۱۴۰۱-۰۴-۰۶

آموزش نقشه برداری

نقشه برداری آموزش دوربین جی پی اس GPS پهباد نرم افزار حجم عملیات راستایی سنجی صنعتی ثبتی پیاده سازی برداشت دپوگرافی
۱۴۰۰-۰۵-۱۳
مطب ، کلینیک ، مراکز درمانی ، بیمارستان

نقشه مطب کلینیک

نقشه مطب کلینیک تهیه نقشه برداری از مطب و کلینیک مراکز درمانی و بیمارستان‌ها جهت اخذ مجوز نقشه با مقیاس 1/100 نقشه ازبیلت چون ساخت