پنجم اسفند

۱۳۹۹-۱۲-۰۵
روز مهندس پنجم اسفند نقشه برداری

روز مهندس پنجم اسفند نقشه برداری

روز مهندس پنجم اسفند نقشه برداری تبریک می گوییم. پنجم اسفند ماه هر سال روز مهندس نام گزاری گردیده است. نقشه برداری مهندسی در ایران شامل […]