مهندس

۱۴۰۰-۰۹-۱۳
شهرسازی شرکت آداک

شهرسازی

انجام کلیه خدمات مهندسی و کارشناسی شهرسازی شامل بررسی نقشه کشی و مهر و امضای شهرسازی استان تهران و شهر تهران
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
روز مهندس پنجم اسفند نقشه برداری

روز مهندس پنجم اسفند نقشه برداری

روز مهندس پنجم اسفند نقشه برداری تبریک می گوییم. پنجم اسفند ماه هر سال روز مهندس نام گزاری گردیده است. نقشه برداری مهندسی در ایران شامل […]